SatLex Digital - български [bg]
®
  Петък | 24.05.2024

Tехника :: EIRP Стойности :: EIRP Стойности за C диапазон

EIRP - Съкращение за Effective-Isotropic-Radiated-Power
Ефективната излъчена изотропна мощност е реалната мощност предадена на приемника, ако се приеме че сигналът е излъчен еднакво във всички посоки, като сферична вълна излъчена от точков източник; с други думи, аритметичния продукт на мощността доставен до антената и нейното усилване.
EIRP = G * P = 10(g/10) * P [W]
G: Коефициент на усилване на антената
g: Усилване на антената [dBi]
P: Мощност [W]
Следващата таблица съдържа стойности от C банда. Стойностите показани в таблицата са валидни, при положение че се използва 'LNB' с 'шумова фигура' 20°K:
EIRP напрегнатост на полетоДиаметър на антената
42.0 dBW110 cm
41.5 dBW120 cm
41.0 dBW130 cm
40.5 dBW140 cm
40.0 dBW150 cm
39.5 dBW160 cm
39.0 dBW170 cm
38.5 dBW180 cm
38.0 dBW190 cm
37.5 dBW200 cm
37.0 dBW210 cm
36.5 dBW220 cm
36.0 dBW230 cm
35.5 dBW240 cm
35.0 dBW250 cm
34.5 dBW260 cm
EIRP напрегнатост на полетоДиаметър на антената
34.0 dBW270 cm
33.5 dBW280 cm
33.0 dBW290 cm
32.5 dBW300 cm
32.0 dBW310 cm
31.5 dBW320 cm
31.0 dBW330 cm
30.5 dBW340 cm
30.0 dBW350 cm
29.5 dBW360 cm
29.0 dBW370 cm
28.5 dBW380 cm
28.0 dBW390 cm
27.5 dBW400 cm
27.0 dBW410 cm
26.5 dBW420 cm

Copyright © by dr. Hajdú Mihály

Издателски права © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Всички права запазени.