SatLex Digital - norsk [no]
®
  Fredag | 05.03.2021
Startside  |  Oversikt  |  Språk  |  Kontakt  |  Forretningsbetingelser

Teknikk :: LNB typer for Ku-Band

Single LNB
  • Nedre bånd

  • 1 bruker

  • 1 utgang:
    V + H + Low

  • Analoge og digitale signaler

Mottaksfrekvens:
nedre bånd: 10,7 - 11,7 GHz
(gammelt nedre bånd: 10,95 - 11,7 GHz)

Lokaloscillatorfrekvens (LOF):
1. LOF (nedre bånd): 9,75 GHz
(gammel LOF: 10,0 GHz)

Mellomfrekvens (MF):
nedre bånd: 950 - 1950 MHz
(med gammel LOF: 950 - 1700 MHz)


Mellomfrekvens = Mottaksfrekvens - LOF
Eksempel:Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Alle rettigheter forbeholdes.