SatLex Digital - norsk [no]
®
  Tirsdag | 03.10.2023

SatLex på innsiden :: Min historie - slik startet det hele!

Fra år 2000 til 2002
Echostar AD-3000IP
Våren 2000 var for meg begynnelsen på den digitale tidsalder. Da kjøpte jeg min første digital-mottaker, en Echostar AD-3000IP med analog og digital tuner. Det bestående anlegget beholdt jeg fortsatt til sommeren 2001, da det igjen var på tide å utforske satellitthimmelen videre.

Triax Multifocus Unique
For å komme videre måtte mer enn 3 LNBer kunne kobles til antennen. Til dette formålet kjøpte jeg en spesiell multifokus-antenne: Triax Multifocus Unique med en diameter på 110 cm. Til å begynne med hadde jeg bare 4 LNBer påmontert, men det tok ikke lang tid før tallet kom opp i 8.
Det var forøvrig på denne tiden at tilnavnet mitt, "TriaxMan", oppsto.
Bildene av dette anlegget finner du i galleriet.
Humax CRCI 5500
Som mottaker kom en Humax CRCI 5500 til unnsetning. Siden mottakeren ikke hadde DiSEqC 1.1, måtte jeg finne en måte å veksle til/fra LNBene nr. 5 til 8. Løsningen var å ta i bruk 12 volt-signalet fra utgangen til mottakeren. Mer informasjon finner du også i min FAQ.

Wavefrontier Toroidal 90
Sommeren 2002 var tiden igjen inne, og Triax Multifokus måtte vike plass for en større og hittil ny type multifeed-antenne: Wavefrontier Toroidal 90. På denne antennen hadde jeg til å begynne med 12 LNBer, og etter hvert kunne jeg montere 14 LNBer samtidig! Slik kunne jeg dekke en imponerende bue på 49,2° (fra 19,2° øst til 30° vest). Mine tester viste at det skulle være mulig å dekke enda mer.
Bildene av dette anlegget finner du i galleriet.
Topfield 4000 PVR
Kontrollen med de enkelte LNBene fant sted med den nye Topfield 4000 PVR Twin-Receiver. Denne mottakeren har to svært sensitive tunere, og skiller seg klart ut som den beste mottakeren jeg noen gang har hatt.
Da heller ikke denne hadde noen DiSEqC 1.1 måtte jeg være oppfinnsom. Resultatet ble en tilsynelatende komplisert veksler, som også fungerte svært godt, og dermed var det mulig å motta alle rumenske programmer med bare én antenne (fra 16° øst til 18° vest).

Side 2 / 3
Copyright © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Alle rettigheter forbeholdes.