SatLex Digital - norsk [no]
®
  Tirsdag | 06.06.2023
Startside  |  Oversikt  |  Språk  |  Kontakt  |  Forretningsbetingelser

Om søking i SatLex

Tillatte wildcards er: * og % (bare en i type i hvert søk)


Anbefaling: *ORD*


Eksempel:

hispasat -> finner bare ordet 'hispasat'

sat* -> finner alt som starter med 'sat'

*nik -> finner alt som slutter med 'nik'

sat*kon -> finner alts som starter med 'sat' og slutter med 'kon'

*alu* -> finner alle treff på ordet 'alu'


Legg merke til:
  • Skiller mellom store og små bokstaver!
  • MoreMer enn et søk kan benyttes.
    Wildcard støttes ikke.
  • Flere søke ord skal skilles med et åpenrom.

Copyright © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Alle rettigheter forbeholdes.