SatLex Digital - svenska [sv]
®
  Fredag | 01.03.2024
Hem  |  Sidträd  |  Språk  |  Förbehåll

Teknologi :: DiSEqC :: Switchschema för DiSEqC mottagare

Mottagare med DiSEqC...
LNB 1.0 1.0
+ 12V
1.0
+ 1.2
1.0
+ 1.2
+ 12V
1.0
+ 1.3
+ 12V
1.1 1.1
+ 1.2
1.1
+ 1.3
1 - 4 JA JA JA JA JA JA JA JA
5 - 8 NEJ JA* NEJ JA* JA* JA JA JA
> 8 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA JA JA
DiSEqC 1.2 motor NEJ NEJ JA JA JA NEJ JA JA
DiSEqC 1.3 motor
(USALS)
NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA

JA*: möjligt med 12V-relä eller DiSEqC 1.1 generator

Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.eu / Alla rättigheter förbehållna.